Archiwum autora: komornikx

Uwaga! Kolejne próby wyłudzenia na „SMS”

Krajowa Rada Komornicza apeluje o zachowanie ostrożności w związku z rozsyłanymi po raz kolejny wiadomościami SMS o rzekomym zadłużeniu na niewielkie kwoty. Osoba bądź osoby podszywające się pod  komorników zawiadamiają o wszczęciu postępowania z powodu braku spłaty długu i wzywają do natychmiastowej zapłaty pod przesłanym w treści wiadomości linkiem.

Rozsyłane wiadomości SMS stanowią w istocie usiłowanie wyłudzenia. Zawarte w treści wiadomości linki odsyłać mogą do złośliwego oprogramowania,  które prowadzić może do nieodwracalnych skutków w systemach informatycznych, w tym utratę bądź kradzież danych.

O podejrzeniu popełnienia przestępstwa należy niezwłocznie zawiadamiać organy ścigania.

Komunikat w sprawie organizacji pracy kancelarii komorniczych w związku z epidemią wirusa SARS-CoV-2

Krajowa Rada Komornicza, mając na uwadze okoliczności związane ze stwierdzonymi przypadkami zakażenia wirusem SARS-CoV-2 informuje, iż niektóre kancelarie komornicze mogą do odwołania działać w ograniczonym zakresie utrzymywania kontaktów ze stronami i uczestnikami postępowań.

Powyższa decyzja podyktowana jest względami bezpieczeństwa sanitarnego ciążącymi na pracodawcy oraz koniecznością ochrony obywateli przed możliwością rozprzestrzenia epidemii albowiem zdrowie ludzkie ma najwyższą wartość.

Prosimy o sprawdzanie dni i godzin otwarcia na stronach internetowych poszczególnych kancelarii.

Liczymy na zrozumienie sytuacji, w której wszyscy się znaleźliśmy.

Apel Krajowej Rady Komorniczej do wierzycieli.

W związku z trudną sytuacją w jakiej znaleźliśmy się przez rozprzestrzenianie się koronawirusa COVID -19 oraz mając na uwadze, że na każdym z nas spoczywa odpowiedzialność za zdrowie naszych bliskich i każdego z kim się spotykamy, Krajowa Rada Komornicza apeluje do wierzycieli, będących dysponentami postępowań egzekucyjnych o wstrzymanie się w czasie epidemii ze składaniem komornikom wniosków o wszczęcie i prowadzenie egzekucji przeciwko szpitalom czy innym zakładom opieki zdrowotnej.

Pamiętajmy, że to nie komornik, ale tylko i wyłącznie wierzyciel decyduje o wszczęciu, przebiegu i zakresie postępowania egzekucyjnego, dlatego ważne jest dzisiaj Wasze zrozumienie. Mamy nadzieję na Państwa pomoc.

W tym trudnym okresie powinniśmy skupić się na zapewnieniu pracownikom służby zdrowia poczucia bezpieczeństwa i swobodnego działania. Do wszystkich z nas docierają sygnały, że w szpitalach brakuje sprzętu, a chorych przybywa w zastraszającym tempie. Jako komornicy szanujemy prawa wierzycieli, mamy jednak nadzieję, że Wasza decyzja o wstrzymaniu działań przeciwko szpitalom ułatwi ich dyrektorom podejmowanie decyzji niezbędnych do ratowania życia i zdrowia obywateli.

Zadbajmy wspólnie aby lekarze i medycy mogli wykonywać swoją pracę bez zakłóceń. W obecnym stanie mają do spełnienia szczególnie ważne zadanie.

Krajowa Rada Komornicza

Nowe władze samorządowe

Informujemy, że Krajowa Rada Komornicza VII kadencji wybrała na swoim pierwszym posiedzeniu następujące władze samorządowe:

  1. Prezes Krajowej Rady Komorniczej: dr Rafał Łyszczek Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bielsku-Białej
  2. Wiceprezes Krajowej Rady Komorniczej: Sławomir Szynalik Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wieliczce
  3. Sekretarz Krajowej Rady Komorniczej: Maciej Barski Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Świebodzinie
  4. Skarbnik Krajowej Rady Komorniczej: Tadeusz Święcicki Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Malborku

Serdecznie gratulujemy!