Archiwum kategorii: Aktualności

Uwaga! Kolejne próby wyłudzenia na „SMS”

Krajowa Rada Komornicza apeluje o zachowanie ostrożności w związku z rozsyłanymi po raz kolejny wiadomościami SMS o rzekomym zadłużeniu na niewielkie kwoty. Osoba bądź osoby podszywające się pod  komorników zawiadamiają o wszczęciu postępowania z powodu braku spłaty długu i wzywają do natychmiastowej zapłaty pod przesłanym w treści wiadomości linkiem.

Rozsyłane wiadomości SMS stanowią w istocie usiłowanie wyłudzenia. Zawarte w treści wiadomości linki odsyłać mogą do złośliwego oprogramowania,  które prowadzić może do nieodwracalnych skutków w systemach informatycznych, w tym utratę bądź kradzież danych.

O podejrzeniu popełnienia przestępstwa należy niezwłocznie zawiadamiać organy ścigania.

Nowe władze samorządowe

Informujemy, że Krajowa Rada Komornicza VII kadencji wybrała na swoim pierwszym posiedzeniu następujące władze samorządowe:

  1. Prezes Krajowej Rady Komorniczej: dr Rafał Łyszczek Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bielsku-Białej
  2. Wiceprezes Krajowej Rady Komorniczej: Sławomir Szynalik Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wieliczce
  3. Sekretarz Krajowej Rady Komorniczej: Maciej Barski Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Świebodzinie
  4. Skarbnik Krajowej Rady Komorniczej: Tadeusz Święcicki Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Malborku

Serdecznie gratulujemy!