Kontakt

Dane kancelarii

Fabryczna 55, 05-270 Marki
(22) 201 93 96
(22) 435 41 03
wolomin.szymczak@komornik.pl
Bank PKOBP
51 1020 1026 0000 1302 0188 7389

Lokalizacja